Skip navigation

teatru

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iaşi este o instituţie publică culturală, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, fiind cel mai vechi Teatru Naţional din România.
Înfiinţat în 1840, sub direcţiunea lui Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu, Teatrul Naţional a funcţionat din 22 decembrie 1846 în noua sală a Teatrului cel Mare de la Copou. În noaptea de 17 spre 18 februarie 1888, în urma unui incendiu devastator, clădirea Teatrului de la Copou a fost distrusă.

jugjg
Vechea clădire a Teatrului Naţional din Iaşi (Copou) distrusă de un incendiu în 1888

Demersurile pentru construirea unui nou local de teatru au durat până in 1894 când este aprobat contractul cu arhitecţii vienezi Fellner şi Helmer, care au proiectat construcţii similare in Viena, Praga, Odessa, Zürich.
Inaugurată odată cu teatrul, uzina electrică a acestuia a marcat începutul iluminatului electric la Iaşi.
În anul 1956, cu prilejul aniversării a 140 de ani de la primul spectacol în limba română, teatrul ieşean primeşte numele marelui poet, dramaturg şi om de cultură Vasile Alecsandri (1821 – 1890).

Teatrului Naţional, construit in anii 1894-1896 pe locul vechii primării, adăposteşte adevărate monumente de artă: Cortina principală, pictată in 1896 de vienezul M. Lenz şi terminată de unul din discipolii săi, este concepută sub forma unei alegorii a vieţii cu cele trei vârste în plan central, la dreapta fiind imaginată simbolic Unirea Principatelor; partea stângă pictată de ucenicul lui Lenz este diferită de rest prin stil şi culoare.

cortina

Plafonul şi cortina de fier au fost pictate de Alexander Goltz. Cortina de fier prezintă motive ornamentale dispuse simetric, care separă etanş scena de restul sălii. Plafonul, pictat în culori pastelate, reprezintă alegorii paradisiace, fiind ilustrat cu nimfe şi îngeri încadraţi de o stucatură rococo. Tot pe plafon, deasupra fosei orchestrei, se află stema celor patru provincii reunite, cu însemnele heraldice ale fiecăreia, iar din stema regală aflată într-un plan paralel, cel mai vizibil este sceptrul, însemnele regale fiind îndepărtate după abdicare.

plafonul

Cu o mie de locuri, o acustică dintre cele mai bune, bogat ornamentată cu elemente în stil baroc sau rococo şi cu holuri în marmură colorată, cu statui graţioase, candelabre şi capete aurite, sala de spectacole este una din cele mai reuşite construcţii ale arhitecţilor vienezi.

locuri

Frontonul, care constituie podoaba exterioară cea mai atrăgătoare a clădirii, ne înfăţişează o scenă mitologică, ale cărei personaje şi animale sunt surprinse în plină mişcare. În spaţiul mai înalt din centrul frontonului este reprezentată zeiţa Diana tronând pe un car alegoric. În restul compoziţiei sunt reprezentaţi oameni, lei şi tigri destul de expresivi, iar, în spaţiul restrâns dintre vârfurile ascuţite ale frontonului, personajele ne apar culcate.
Somptuoasa faţadă a monumentului este împodobită cu balcoane, sculpturi în altorelief şi coloane ionice angajate.

frontonul

Pentru a marca intrarea principală în clădirea teatrului, arhitecţii au recurs la un portic clasic, format din patru coloane de ordin compozit.
Esplanada teatrului a fost îmbogăţită cu două fântâni arteziene într-un elegant scuar ce se întinde în faţa teatrului. Dorind animarea spaţiului, se va accepta ca pictorii amatori să işi expună aici tablourile. Deşi multe lucrări sunt considerate kitch-uri pe artişti îi întâlnim şi astăzi, cu lucrările expuse în parc, tablouri ori obiecte de arhitectură.

esplanada

Teatrul Naţional Iaşi, construit în stil eclectic, este una din cele mai prestigioase instituţii de acest gen din ţară, cu un edificiu centenar, adevărată bijuterie arhitectonică ce impresionează atât prin exterior cât şi prin interiorul său.
În prezent, această clădire găzduieşte şi Opera Naţională Română din Iaşi.

interiorr
Teatrul National – intrare

intrare in sala
Intrarea in sala

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: